SMS Certificat

Comunicacions certificades instantànies i amb validesa legal

Es tracta d'un breu missatge de text que quan es lliura genera un certificat que li atorga valor jurídic.

Valor jurídic

Es tracta d'un breu missatge de text que quan es lliura genera un certificat, de manera que es converteix en una comunicació amb valor jurídic.

Mitjans electrònics

Cada cop més, els mitjans electrònics guanyen en presència els mitjans tradicionals, més cars i obsolets.

Cada cop més, els mitjans electrònics guanyen en presència els mitjans tradicionals, més cars i obsolets. L'SMS Certificat ofereix més agilitat i velocitat, permet estalviar costos i, a més, té validesa legal.

Les administracions públiques del Regne Unit, d'Alemanya o de Finlàndia utilitzen habitualment aquest mitjà.

SMS Certificat
SMS Certificat
Informes

El certificat que genera la comunicació inclou els números de l'emissor i del destinatari, el contingut del missatge, la data i l'hora en què s'ha rebut, i la nostra signatura digital.

Costos

Enviar SMS certificats en comptes de burofaxos suposa un estalvi de més de 3.000 euros anuals (estudi realitzat sobre 10 comunicacions certificades mensuals).

Validesa Jurídica

L'SMS Certificat té validesa legal com a prova davant d'un tribunal i ja hi ha sentències resoltes pel Tribunal Suprem que així ho confirmen.

Custòdia

El nostre sistema manté en custòdia tots els certificats durant un mínim de cinc anys.

Accessibilitat

GMS posa a la vostra disposició una potent plataforma d'enviament per a les comunicacions certificades.

GMS

Per què GMS?

Fa més de 14 anys que oferim solucions i serveis de comunicació.

Avantatges

Avantatges

Processos àgils, capacitat, validesa jurídica, emmagatzematge, accessibilitat.

Preus

Preus

La reducció dels costos és un dels grans beneficis dels certificats digitals.

Desenvolupament

Desenvolupament

La nostra missió és facilitar la gestió de les comunicacions a les empreses.

eMail Certificat

eMail Certificat

Es tracta d'un correu electrònic enviat mitjançant el vostre gestor de correu i dirigit a una adreça específica de GMS.

Facturació i Contracte Certificat

Facturació i
Contracte Certificat

Estalvieu temps i diners, i milloreu la productivitat de les vostres comunicacions. Validesa jurídica, processos àgils, informes, custòdia de missatges, accessibilitat.